KONTAKT

Mestna občina Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

tel.: 07 39 39 305
07 39 39 202

e-pošta: kolo@novomesto.si